TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ | Eğitimler | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİİlk Yardım Eğitimi:

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.

İlk Yardımda Amaç Nedir?

 Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
 Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama
 Durumun kötüleşmesini engelleme
 İyileşmesini kolaylaştırma

İlkyardımcının Özellikleri ve Sorunlulukları Nedir?

 Sakin ve telaşsız olmalı.
 Hastayı sakinleştirmeli.
 Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.
 Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.
 Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
 Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.
 Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

İlk Yardım Yönetmeliği

İlk yardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamıMadde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az Temel İlk Yardım Eğitimi sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.

Müeyyideler: Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Eğitim Planı

Temel İlkyardım eğitimleri 16 saat, standart ilkyardım eğitimleri 40 saat olmak üzere mevzuatta belirtilen ders başlık ve içeriklerine göre uzman eğiticiler tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE