ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ | Eğitimler | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİAcil durum kriz yönetimi nedir?

Beklenmeyen, aniden ortaya çıkan, varlık ve güvenliği tehdit eden olay ve durumların olumsuz etki ve zararların önlenmesine yönelik faaliyetlerin yönetilmesi sürecidir. Acil durum ve krizlerin pek çok çeşidi ve nedeni vardır.

Hedef Katılımcı:

İşletme tarafından görevlendirilen acil durum yöneticisi ve grup üyeleri
- Acil Durum Yöneticileri
- Söndürme Ekibi Üyeleri
- Kurtarma Ekibi Üyeleri
- Koruma Ekibi Üyeleri
- İlk Yardım Ekibi Üyeleri

Eğitimin Hedefleri:

- Çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya kamuoyunda, ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, işyerinin mali yapısının bozulmasına neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.
- Acil durum eğitimlerindeki temel amaç; İşletme/kurum çalışanlarına meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı (yangın, patlama, deprem, sel vb.) doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim Konuları:

- Tesiste oluşması muhtemel acil durumların tanımlanması
- Acil durum yönetim planının anlatılması
- Müdahale ekiplerinin yapıları
- Müdahale ekiplerinin görev ve sorumlulukları
- Müdahale ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
- Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
- Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
- Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
- Acil durumda ihbar ve iletişim
- Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
- Tesis tahliyesi
- Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE