RİSK ANALİZİ | Hizmetlerimiz | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında, çevresel risk analizleri ve işyeri için yasal bir zorunluluk olan “Risk Değerlendirmesi” yapılarak rapor haline getirilir. Rapor sonuçlarına göre, gerekli çalışmalar planlanır, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulur ve yapılan çalışmalar takip edilir.

İŞLETMEYE SAĞLAYACAĞI YARARLAR

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

a-İşletmenin sağlık giderleri azalacak
b-Tazminat giderleri azalacak
c-Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak
d-Üretimde kalite yükselecek
e-İşletme güven ve prestij kazanacak
f-Pazar payı yükselecek
g-Ekonomik yönden güçlü hale gelecek


ÜLKEYE SAĞLAYACAĞI YARARLAR

a-Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısı azalacak
b-Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak (Burada söz konusu olan %3’lük pay iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle harcanan giderlerden oluşmaktadır ve bu kaza ve hastalıkların önüne geçilmesiyle bu maaliyetlerin yatırım ve benzeri faaliyetlere aktarılacağı düşünülmektedir.)
c-Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak
d-Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek
e-Çalışma barışına katkı sağlayacak
f-Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak
g-Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE