PNÖMOKONYOZ OKUYUCUSU | Mobil Sağlık | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

PNÖMOKONYOZ OKUYUCUSU

PNÖMOKONYOZ OKUYUCUSU

A ve B tipi pnömokonyoz okuyucuları Bilgemed kadrosunda

Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir. İş sağlığı hizmetlerinin her basamağında etkin koruma ve önleme yöntemleri ile pnömokonyoz kontrolünün sağlanması mümkündür.Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği yönünden düzenli ve etkin izlem uygulandığı için pnömokonyoz açısından kontrol altına alınmış olması beklenen kömür madenciliği işletmelerinde bile yeni pnömokonyoz olguları saptanmaktadır.

Ayrıca son zamanlarda giderek artan silikoz olguları, bu güne kadar bilinmeyen iş kollarında dahi görülmeye başlamıştır (Kum püskürtme işlerinin yapıldığı kot taşlamacılığı, cam şekillendirme işleri vb.). Olgu bildirim sistemimizdeki ciddi sıkıntılar nedeniyle diğer meslek hastalıkları gibi pnömokonyozlar da kayıtlarımızda göreceli olarak daha az görülmektedir. Oysa bildirilmeyen pnömokonyoz olguları da dikkate alındığında pnömokonyozun ülkemiz için önemi daha da artmaktadır.

PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir.

A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir.

PNÖMOKONYOZ TANIMI

Akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilmiştir.

PNÖMOKONYOZ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Tozun fiziksel ve kimyasal özellikleri
• Tozun boyutları (İnsan sağlığı için önemli olan tozlar 0.5-5 mikron arasındaki büyüklüktedir.)
• Toza maruz kalma süresi
• Maruz kalınan toz miktarı
• Solunum sisteminin savunma mekanizmaları
• Kişisel duyarlılık
• Yaş ve cinsiyet
• Sigara kullanımı (Etkilenmeyi arttırır.)

PNÖMOKONYOZUN GÖRÜLDÜĞÜ SEKTÖRLER

Pnömokonyoz daha çok madencilik sektöründe çalışanlarda görülen bir meslek hastalığıdır. Madenciliğin yanısıra bazı sektörlerde de tozlu ortamlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanan pnömokonyoza rastlanmaktadır.

• Kırma, delme ve öğütme işleri
• Yol, tünel ve baraj yapımı işleri
• Maden ocakları
• Döküm işleri (kum ve grafit)
• Porselen sanayi
• Seramik sanayi
• Tuğla ve kiremit sanayi
• Çimento sanayi
• Asbestli balata ve çimento sanayi
• Kumlama işleri
• Cam sanayi

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE