İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ (ONLINE) | Hizmetlerimiz | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ (ONLINE)

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ (ONLINE)

Uzaktan Eğitim; fiziksel olarak katılımcı ve eğitmenin aynı mekânda olmasını gerektirmeyen ve internet ortamında eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan çeşitli medya araçları yardımı ile verilen eğitimlerdir. Entegre OSGB en az 8 saat en çok 16 saat süren İSG eğitim sürelerini göz önüne alarak işletmelere uygun uzaktan eğitim sistemi geliştirmiştir.

Uzaktan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Faydası Nedir?

Firmalar uzaktan eğitim ile zamandan ve mekandan tasarruf ederler. Sahada aktif olarak çalışan personellerin planlaması yapılamadığı durumlarda uzaktan eğitim sistemimi ile eğitimler verilebilir.

Uzaktan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Kaç Saattir?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtildiği üzere;
- Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
- Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
- Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
- Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Uzaktan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hangi Sıklıkla Aldırılmalıdır?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği üzere;
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
- Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,
- Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa eğitim aldırmak zorundadırlar.

Uzaktan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

Genel Konular
- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
- İşyeri temizliği ve düzeni,
- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

Sağlık Konuları
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
- İlkyardım,
- Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

Teknik Konular
- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
- İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
- Tahliye ve kurtarma,

Diğer Konular : (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

KANUN NE DİYOR?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesine göre;

İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE