SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | Mobil Sağlık | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

SPİROMETRİ (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ)

Solunum Fonksiyon Testi genel anlamda, solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır. Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin ve akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.Solunum fonksiyon testi genel olarak akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.Solunum fonksiyon testleri spirometre denilen cihazlarla yapılır.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİNİ, MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA İŞYERLERİNE GELEREK , SAĞLIK TEKNİSYENLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANIMIZ TARAFINDAN BİREBİR DEĞERLENDİRİLİP RAPORLANMAKTADIR.

HANGİ DURUMLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTİ YAPILIR ?

Nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük varlığında,
Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan tanıyı desteklemek amacıyla,
Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak amacıyla,
Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetmezliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla,
Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler) amacıyla,
Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla,
Solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE