PA AKCİĞER GRAFİSİ | Mobil Sağlık | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

PA AKCİĞER GRAFİSİ

PA AKCİĞER GRAFİSİ

Akciğer grafisi göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır, göğüs hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük çoğunluğunda istenen ilk basamak görüntüleme yöntemidir. Hekim hastanın klinik bilgileri ile grafi bulgularını birleştirerek tanıya ulaşır veya daha ileri tetkiklere yönelir.

Standart akciğer grafisi ile akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve daha birçok akciğer hastalığının tanısı konulabilmektedir. Ayrıca standart akciğer grafisinde akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilebilir.

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilip raporlanmalıdır. Çekilen akciğer grafileri en az on yıl boyunca saklanmalıdır.

Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür.
* Mesleki havayolu hastalıkları
* Pnömokonyozlar
* Hipersensitivite pnömonisi
* Akut toksik inhalasyon sendromları

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE