ODİOGRAM (İŞİTME TESTİ) | Mobil Sağlık | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

ODİOGRAM (İŞİTME TESTİ)

ODİOGRAM (İŞİTME TESTİ)

İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir.Bu ölçümlerde kullanılan cihazlara odyometre denir.İşitme iki şekilde gerçekleşir;

1- Hava yolu ile (air conduction)
2- Kemik yolu ile (bone conduction)

Normal işiten bir kulakta hava yolu ile işitme kemik yolu ile işitmeden iki kat daha fazladır. Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri yapılacaktır. Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır.

Sesin kulak tarafından duyulan yüksekliğine sesin şiddeti denir. Şiddet birimi desibel’dir (dB). Desibel insan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir.

Fısıltı sesi 30 Db
Konuşma sesi 40-60 dB
Bağırma sesi 80-90 dB
Uçağın kalkışı 120-140 dB
Tüfek patlaması (yakın Mesafe) 130 dB

ODYOMETRİ RAPOR DEĞERLERİ

İşitme Düzeyi İşitme Durumu
0- 25 dB Normal
26- 40 dB Cok hafif derecede işitme kaybı
41- 55 dB Hafif derecede işitme kaybı
56- 70 dB Orta derecede işitme kaybı
71- 90 dB İleri derecede işitme kaybı
91- ↑ dB Total isitme kaybı vardır.

Gürültünün yaptığı en büyük zarar kulakta sağırlığa yol açmasıdır. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü’nün 77 / 4. Maddesi, gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe girmeden ve yılda bir kulak işitme testlerinin yapılmasını şart koşar.

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE