PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI | Eğitimler | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANIİşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında yapılan işler sırasıyla :

1- Patlayıcı Ortamların Tespiti
2- Tehlikeli Alan Sınıflandırması
3- Toz, Gaz, Buhar, Elektrik Çalışması
4- Elektrik Statik Riski
5- Elektrikli olmayan ekipmanların tespiti
6- Patlamaya dönük Risk analizi ve Risk kontrol yöntemleri

Bu çalışmaları firmanızda gözlem yaptıktan sonra 1. madde den başlayarak hazırlıyoruz.

Bir OSGB tarafından hazırlanacak olan Patlamadan Korunma Dokümanı, işyerinizde yapılan çalışmalardan sonra 15 gün içerisinde rapor haline getirilerek yetkili mühendis kaşe-imzası ile teslim edilir.

İşyerlerinde yer alan yanıcı kimyasal maddeler, buhar, sis ve tozlar atmosfer şartları altında hava ile bir araya geldiği zaman tutuşturucu kaynaklar ile temas ettiğinde işyerindeki çalışanlar ve işyerinin güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yer alan 4. maddeye göre ise işveren kişiler, çalışan personellerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak ile yükümlüdürler.

Bu madde kapsamında mesleki olarak meydana gelebilecek olan tüm risklerin önlenmesi, eğitimin verilmesi ve bilginin sağlanması ile birlikte tedbirlerin alınması gerekmektedir. Gerekli araç ve gereçlerin hazır bulundurulması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, işyerinin mevcut şartlara daha uyumlu hale getirilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Aynı kanunda yer alan 11. maddeye göre işverenler çalışma ortamındaki maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek tüm riskli durumları ve acil durumları değerlendirmelidir. Çalışma yapılan çevrede ortaya çıkabilecek olan tüm olaylara karşı acil durum planlaması yapılmalıdır. Bu olumsuz durumlar böylelikle önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler ile önlenmiş olur.

Patlamadan Korunma Dokümanı Zorunlu Mu?

Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” e göre:

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik patlamadan korunma önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

- Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
- Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
- Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Riskret OSGB firması olarak uzman ekibimiz ilgili mevzuatın hükümlerine uyarak aşağıda belirtilmekte olan iş akışlarına göre patlamadan korunma dokümanlarını hazırlamaktadır.

- Risk değerlendirmesi
- Mevcut olarak patlayıcı ortam oluşturabilecek olan işyerindeki ilgili kısımların belirlenmesi
- Patlayıcı riski bulunan bölümlerdeki yer alan kimyasal ve elektrikli ekipmanların tespit çalışması
- Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerinin yer aldığı detaylı listenin oluşturulması
- TS EN 60079 standartları çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda tehlikeli bölgelerin tayin edilişi ve patlama riskinin yer aldığı alanların hesaplanması
- Alınması gerekli olan önlemlerin analizi ve değerlendirilmesi

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE