İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ | Hizmetlerimiz | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

YASAL ZORUNLULUK

6331 sayılı İş Kanunu işverene yeni yükümlülükler getirmiştir; Bu kanunun ilgili maddesine göre, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler;

İşyerinde iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi, Uygulamaların izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere; İşyerindeki işçi sayısına, İşyerinin niteliğine, Yapılan işin tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA

İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

1. İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle;

a. İşe başlamadan önce,
b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d. Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.

2. İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.

3. Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

EĞİTİMİN AMACI

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

HEDEFLER

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE