KAPALI-KISITLI ALANDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ | Eğitimler | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

KAPALI-KISITLI ALANDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

KAPALI-KISITLI ALANDA ÇALIŞMA EĞİTİMİProgramın Amacı:

Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.

Programın İçeriği:

- Kapalı alan tanımı
- Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar
- Kapalı alanda çalışma ile ilgili mevzuat
- İş izin sistemleri
- Ortam ölçümleri
- Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
- Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri hazırlama prensipleri
- Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
- Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
- İkaz ve uyarı işaretleri

Eğitimin Süresi: 2 gün / 12 saat
Katılımcı Sayısı: 15-20 kişilik grup
Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri, Kapalı alanlarda çalışma yapacak olan çalışanlar

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE