İŞYERİ HEKİMLİĞİ | Hizmetlerimiz | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ


İşe giriş muayeneleri ve ilgili raporların verilmesi,
İş yerinde periyodik sağlık muayenelerinin yapılması,
İşe dönüş muayeneleri ( 21 günden uzun süren rapor ve iş kazalarında ),
Her bir iş koluna yönelik gerekli tahlillerin yapılması,
Kronik hastalıkların takibi,
Sağlık muayenelerinin kayıt altına alınması ve kişisel sağlık dosyalarında saklanması,
İş yerinde sağlıkla ilgili risklerin değerlendirilmesi sonuçlarının raporlanması,
Maruziyet bilgilerinin kayıt altına alınması,
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının tespit edilmesi ve kayıt atına alınması,
İş sağlığı, hijyen, muayene, takip ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
Bulaşıcı hastalık salgını durumlarında; tüm çalışanların tekrar muayene ve sağlık kontrollerinin yapılması,
Bağışıklama ve aşı işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
Gerekli laboratuar tetkiklerini yapmak değerlendirmek ( Kan tetkikleri, Akciğer grafisi, Gaita tahlilleri, Mikroskobi kültür, Boğaz kültürü, İşitme testleri )
Kronik hasta ve hastalıkların takibi,
İş Sağlığı ve Güvenliği kurul ve toplantılarına katılmak,
İş yerinde, ilk yardım ve acil müdahale organizasyonu yapmak.
Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık gözetimini yapmak,

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE